Trouwen en wetgeving


Wellicht heb je het al vernomen maar de regels over het trouwen in gemeenschap van goederen of onder humawelijkse voorwaarden zijn namelijk per 1 januari 2018 veranderd. Vanaf deze datum zal je in beginsel namelijk trouwen onder huwelijkse voorwaarden in plaats van in gemeenschap van goederen.

In gemeenschap van goederen

Voorheen was het zo dat waneer aanstaande echtgenoten niets regelde bij de notaris, zij automatisch in algehele gemeenschap van goederen werden getrouwd. Dat betekent dat alle bezittingen en schulden vóór het huwelijk aanwezig en alle bezittingen en schulden welke tijdens het huwelijk ontstaan gemeenschappelijk zijn. Bij een echtscheiding moet dan dus alles door de helft worden gedeeld.

Verandering naar huwelijkse voorwaarden

Met ingang van 1 januari 2018 is dit dus verander. Alles wat voor het huwelijk privé-vermogen was (alle schulden en bezittingen) zal dus ook privé-vermogen blijven. Ook schenkingen en erfenissen vallen dan in beginsel niet meer in de gemeenschap van goederen. Tenzij de erflater of schenker dit uitdrukkelijk via de notaris heeft geregeld. Deze huwelijkse voorwaarden zullen als 'een beperkte gemeenschap van goederen' worden aangeduid.

Scheiding van vermogen

In geval van een echtscheiding zal er na 1 januari 2018 sprake kunnen zijn van verschillende soorten vermogens. Het vermogen van partijen kan worden onderverdeeld in:

  1. privé-vermogen voor het huwelijk verkregen
  2. het vermogen verkregen in het huwelijk door schenkingen en erfenissen
  3. het resterende vermogen verkregen tijdens het huwelijk

De vermogens genoemd onder punt 1 en 2 blijven bezit van de persoon die het vermogen heeft verkregen. Het vermogen genoemd onder punt 3 is het gemeenschappelijk vermogen en zal bij een echtscheiding gedeeld worden.

Administratieplicht

Om het onderscheid te kunnen maken tussen de vermogens, zal echter moeten worden bijgehouden van wie wat is, etc. Er komt dus een stevige dosis boekhouding aan te pas. Als er niet aan deze administratieplicht is voldaan, moeten de bezittingen of schulden worden gedeeld.


Er is dus een hoop veranderd. De verandering naar het in beginsel trouwen onder huwelijkse voorwaarden brengt dus een aantal (andere) regels en plichten met zich mee. De belangrijkste plicht waaraan voldaan moet worden is de administratieplicht. Als je toch in gemeenschap van goederen wilt trouwen of andere voorwaarden wilt opnemen, dan zul je dit dus moeten regelen bij een notaris.


TERUG NAAR OVERZICHT